vuur lothlorIn de afgelopen week vond in Centre Lothlorien, een spiritueel centrum in Noordoost Frankrijk, een zomerweek over sociale driegeleding plaats, die door het Centre met de klinkende naam ‘Steiner als maatschappijvernieuwer’ was aangekondigd.

Uit Nederland en België waren deelnemers op deze week afgekomen, een enkeling die al op het Centre te gast was, wilde een of twee ochtenden meemaken, verlengde zijn verblijf en maakte uiteindelijk de hele week mee. En dat was tekenend voor de sfeer en intensiteit waarin de week plaats vond. Na een blik op de onder meer via de ver doorgevoerde arbeidsdeling tot stand gekomen wereldeconomie, kwam eerst het thema ‘de juiste prijs’ centraal te staan, van daaruit keken we naar het scheppen van waarden in de economie, het inkomen van degenen die in het economische leven werkzaam zijn en het principe dat het inkomen bepaalt van degenen die in het geestesleven werken, gebaseerd op de vrije erkenning van hun capaciteiten.

In verschillende bijeenkomsten werden vragen en praktijksituaties van deelnemers behandeld, om van daaruit weer driegeledingsthema’s als geld, geldschepping, de geldkringloop, arbeid, inhoud en grenzen van het rechtsleven en het tegenwoordig onvermijdelijke ‘basisinkomen’ te bespreken. In een afsluitende bijeenkomst werd aan geïnteresseerde gasten van het Centre een impressie gegeven van deze en andere zomercursussen, waaruit sterk te proeven was dat er in deze cursus intensief en vruchtbaar gewerkt is.

In Centre Lothlorien wordt al 14 jaar lang een veelheid aan activiteiten aangeboden. Lucas Slager, initiatiefnemer, en zijn partner Fredie Wamelink, proberen met het Centre de gelegenheid te bieden voor een vrije uitwisseling tussen waarheidszoekers uit allerlei stromen en richtingen. In september a.s. organiseren zij voor de derde keer een internationaal Peacefestival met gasten uit vele landen. De voorbeeldige wijze waarop zij hun initiatief vorm geven en de bijzondere betrokkenheid van staf en vrijwilligers maakt het streven naar waarheid, ontmoeting en gesprek, vrede, op Lothlorien tot een tastbaar beleefbare ervaring.