dddzw 02Wel begrijpelijk: veel mensen zijn echt nieuwsgierig naar ons wedervaren tijdens De Dwarse Drentse Zomerweek. Maar wat moeten we er van zeggen? Zijn er in uw omgeving geen mensen die er bij waren? Laat hen vertellen!
Hoe dan ook: het was een bijzondere week waarin we met de 21 deelnemers intensief en vruchtbaar gewerkt hebben aan projectieve geometrie, land-art en sociale driegeleding, waarin dingen op een prachtige manier samenkwamen en waar het geheel de delen oversteeg.

In het komende nummer van Driegonaal nemen we een korte impressie van de bijeenkomst op. Alvast een klein fragment:
“… gedurende de week groeide er in het onzichtbare maar menselijk sterk ervaarbare iets dat in de diepste zin van het woord verbond. Individuele standpunten kwamen haast ongemerkt in beweging, ze werden verruimd, aangevuld, in kleur verrijkt en dat wat gezamenlijk onderzocht, beleefd, geoefend en ervaren werd bracht een gemeenschappelijkheid – een soms letterlijke, soms figuurlijke kring – waarin geconcentreerd en met groeiende intensiteit gewerkt werd  aan het in het midden geplaatste thema. De projectieve geometrie en sociale oefeningen met Marijke Meijer, het werken in het landschap met Liesbeth Takken en het door middel van het woord benaderen en onderzoeken van de sociale driegeleding met John Hogervorst werkten, hoe verschillend deze activiteiten en de begeleiders ook, onderling versterkend en vielen in een diepere laag op een gelukkige wijze op hun plaats. Door de dagen heen bleek dat een tastende doelgerichtheid op het onderzoeken en beleven van de sociale driegeleding – zonder te vervallen in de woede en verontwaardiging die een sociaal voelend mens daadwerkelijk kan beleven bij het waarnemen van vele feiten en ontwikkelingen in de moderne tijd, innerlijk een beeld van het gezonde sociale organisme kan laten groeien dat kracht, moed en richting geeft.”