lothlorJawel, een mens kan heel laat tot zijn besluit komen en toch een ‘early adaptor’ blijken te zijn.
In de week van 9 tot 15 augustus a.s. vindt er in Frankrijk (noordoost, afstand tot Utrecht is ca 600 km) een zomerweek over sociale driegeleding plaats. Van maandag- tot en met vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 gaan we aan het werk, met John Hogervorst, om in de loop van de week een werkelijk beeld op te bouwen van een gezonde samenleving en van de weg tot een gezonde toekomst.
Daarmee gaan we in het zomerse Frankrijk bouwen aan de kracht en de wil waarmee vervolgens, ieder op zijn eigen plek in het leven mee kan bouwen aan een wereld waarin we vrijheid, gelijkheid en broederschap dichterbij brengen.
Tijdens de duur van de cursus is er ook een activiteit voor kinderen, en de rest van de dag vier je vakantie op of rond een heerlijke plek: Centre Lothlorien.
Voor nadere informatie: klik hier