krant.indd

Een workshop van 5 woensdagavonden met John Hogervorst

In het onderwijs, de gezondheidszorg, de financiële wereld, de landbouw en voedselvoorziening en de economie: overal wordt duidelijk dat we een andere koers moeten inslaan. Want op dit moment koersen we af op een wereld zoals wij die niet aan onze kinderen en kleinkinderen zouden willen overdragen.
Rudolf Steiner ontwikkelde een actuele en praktische kijk op de samenleving die hij ‘sociale driegeleding’ noemde: een samenleving waarin mensen zich in vrijheid ontwikkelen, in broederschap in de economie werken en in gelijkheid actief zijn in het gebied waar wetten, regels en afspraken worden gemaakt. Een samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap, elk in hun eigen gebied, tot leven kunnen komen.

In de Werkplaats maatschappijvernieuwing gaan we aan de slag met de sociale driegeleding. Allereerst gaan we proberen de sociale driegeleding te begrijpen en zo concreet mogelijk voor ons te kunnen zien. Vervolgens gaan we onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden om een nieuwe koers te kiezen.

Vraagstukken die daarbij onder meer aan de orde zullen komen zijn:
– waarom een vrije ruimte voor de ontwikkeling van de mens van cruciaal belang is
– wat is democratie, wat zijn de grenzen van de democratie
– waarom is samenwerken zo moeilijk
– waarom is de economie het samenwerkingsgebied bij uitstek
– hoe komen we tot een economie die intrinsiek rechtvaardig is en toch voldoende welvaart creëert
– wat is geld, wat is de taak van de bankier en hoe komen we tot een gezond geldsysteem.

Praktisch:
De Werkplaats maatschappijvernieuwing vindt plaats op woensdagavond, van 19.30 tot 22.00 uur.
Data: 25 maart, 1, 8, 15 en 22 april
Locatie: Aventurijn, Voorsterweg 1, 7371 GA Loenen (Gld)
Kosten: van het betalen van de deelname aan de Werkplaats maken we een kleine praktijkoefening. Dat betekent dat de deelnemers gezamenlijk per avond € 185,00 (€ 925,00 voor de vijf avonden) moeten opbrengen (daarin inbegrepen: gebruik van de ruimte, koffie/thee, honorarium en reiskosten). Hoe ze dat gaan doen, op welke manier ze tot een verdeling komen en welke overwegingen daarbij een rol spelen – dat alles levert een heel leerzame praktijkervaring op (die we met goed gevolg gaan afsluiten).

Nadere informatie en opgave:
M. de Voogt
E: mgedv@kpnplanet.nl
T: 06 3438 3300