samsom half
Nauwelijks nog maar zijn we bekomen van de ramp die ons bespaard is gebleven toen bleek dat polder-jihadist Tarek Z. met al zijn wapengekletter machteloos bleek te staan tegen het kordate politie optreden in de NOS studio te Hilversum.
Levensgevaarlijk dat zo’n verwarde ziel zomaar kon doordringen tot het hart van onze nationale nieuwsvoorziening! Want het is niet moeilijk je een voorstelling te maken van de chaos die veroorzaakt had kunnen worden wanneer een halve gare op primetime live op tv zou zijn verschenen.
En je zou denken dat deze gebeurtenis reden zou zijn de beveiliging van de instituties die ons het dagelijkse nieuws toedienen onverwijld jihadisten- en verwarden-proof te maken.
Dat blijkt niet het geval.

Vandaag zijn ook de burelen van de Volkskrant het toneel van een genadeloze actie van een verdwaasde jihadist geweest. In tegenstelling tot Tarek Z. wist deze dolende ziel wél zijn boodschap de wereld in te slingeren. In een onontwarbare kluwen van betekenisloze en gelukkig onbegrijpelijke wartaal leek deze verwarde extremist een oproep te doen om kinderen van drie voortaan naar school te sturen. Dat zou een hele goede oplossing zijn voor alle problemen in het land, zo leek de kern van het pamflet dat de man de media in wist te slingeren.

“De grandioze verheffing die ons onderwijs de afgelopen decennia heeft gerealiseerd mag niet stoppen nu de te overbruggen achterstanden hardnekkiger worden. (…) Als we het in de toekomst aandurven om het schoolgaan al op 3-jarige leeftijd te laten beginnen, geven we een nieuwe impuls aan het onderwijs als verheffingsmachine.”

Gemeld wordt dat in kringen van medici, inlichtingendiensten zowel als in het onderwijsveld unisono klinkt dat de aanslagpleger een gestoorde lone wolf moet zijn.
“Zijn verhaal mist elke consistentie en lijkt te wijzen op dissociatie.”

Opmerkelijk is wel dat justitie nog niet heeft kunnen bevestigen dat de verdachte is aangehouden.
“U kunt er van op aan dat ik er boven op zit”, was het enige dat minister Opstelten over de kwestie kwijt wilde.

Drs Teentjes