Vanaf 29 januari
Werkplaats maatschappijvernieuwing
met John Hogervorst

In het onderwijs, de gezondheidszorg, de financiële wereld en de economie: op allerlei gebieden wordt duidelijk dat we een andere koers moeten inslaan. Want op dit moment lijken we af te koersen op een wereld zoals je die niet aan je kinderen zou willen overdragen.

Rudolf Steiner ontwikkelde een fundamenteel vernieuwende kijk op de samenleving, ‘de sociale driegeleding’: het beeld van een samenleving waarin mensen zich in vrijheid ontwikkelen, in broederschap in de economie werken en in gelijkheid actief zijn in het gebied waar wetten, regels en afspraken worden gemaakt. Een samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap elk in hun eigen gebied tot leven kunnen komen.

In de Werkplaats maatschappijvernieuwing gaan we aan de slag met de sociale driegeleding. Allereerst gaan we proberen de sociale driegeleding te begrijpen en zo concreet mogelijk voor ons te kunnen zien. Vervolgens gaan we onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden om de samenleving op een zo noodzakelijke nieuwe koers te krijgen. Daarbij kijken we ook naar initiatieven die in de praktijk met de sociale driegeleding werken.

John Hogervorst is o.m. als ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, redacteur van tijdschrift Driegonaal, docent aan de opleiding Impuls!!! en als directeur van de Summer Foundation op verschillende manieren actief met Rudolf Steiners sociale en economische gedachtengoed.

Lokatie: De Zonneboom, De Laat de Kanterstraat 5, Leiden (www.zonneboom.nl)
Data: 5 donderdagavonden
29 januari, 12 februari, 5 maart, 19 maart en 26 maart
Tijd: 19.15 tot 22.00 uur
Van het betalen van de deelname aan de Werkplaats maken we een kleine praktijkoefening: inclusief 21% btw kost de werkplaats € 190,00 per avond (€ 950 in totaal).
De deelnemers brengen dit bedrag gezamenlijk op. Hoe ze dat gaan doen, op welke manier ze tot een verdeling komen en welke overwegingen daarbij een rol spelen – dat alles levert een heel leerzame praktijkervaring op (die we met goed gevolg gaan afsluiten).