5914

Maandagavond 22 september a.s. in Rotterdam:

Al in zijn vroege werk formuleerde Rudolf Steiner belangrijke sociale inzichten en al was er voor die kant van zijn werk soms weinig belangstelling: Als een verborgen rode draad in Rudolf Steiners werken ligt zijn streven de antroposofie als geesteswetenschap ook in het sociaal-maatschappelijke leven tot bloei te brengen.

Rudolf Steiner verwoordde essentiële inzichten over economie, geld, bankieren, democratie, arbeid en inkomen, de betekenis van onderwijs, kunst en wetenschap in de samenleving, en nog veel meer – maatschappelijke vraagstukken waar we in de 21e eeuw nog steeds mee worstelen. Over deze ‘revolutionaire Rudolf Steiner’ en de weg naar een menswaardige toekomst voor allen die hij voor zich zag, gaat het vanavond.

Nadere informatie? Klik hier