kringloop-GA_296_11.8.1919
We kunnen de economie niet meer op zijn beloop laten: om tot een gezonde economie te komen zullen we gezonde denkbeelden over de economie moeten ontwikkelen. In de Werkplaats Economie gaan we ons intensief verdiepen in de belangrijkste aspecten van de economie:

wat is economie? wat is het doel van de economie? arbeidsdeling en wereldeconomie de juiste prijs samenwerken of concurreren? kapitaal en ondernemerschap economie en privé-eigendom arbeid en inkomen altruïsme en egoïsme in de economie wat is geld? de organische geldkringloop de rol van de banken.

Daarmee verkrijgen we een essentieel inzicht in het begrijpen van de wortels van veel problemen in onze tijd en spreken we vooral de wil aan om tot een werkelijk gezonde economie te komen die aan zijn ware doel beantwoordt.

In de Werkplaats Economie wordt gewerkt met John Hogervorst, o.m. oprichter/ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, directeur van de Summer Foundation en docent aan de opleiding Impuls!!!

5 bijeenkomsten op donderdag, van 19.15 tot 22.00u, op 25 september, 9 oktober, 30 oktober, 20 november en op 27 november.

Van het betalen van de deelname aan de Werkplaats maken we een kleine praktijkoefening: inclusief 21% btw kost de werkplaats € 190,00 per avond (€ 950,00 in totaal).

De deelnemers brengen dit bedrag gezamenlijk op. Hoe ze dat gaan doen, op welke manier ze tot een verdeling komen en welke overwegingen daarbij een rol spelen – dat alles levert een heel leerzame praktijkervaring op (die we met goed gevolg gaan afsluiten).

Meer info: www.zonneboom.nl of info@zonneboom.nl