mh17
Het valt niet ieder, en niet altijd, mee om, juist als het er op aan komt, het hoofd koel te houden. De warmte, de gebeurtenissen in de wereld, …
Het komende nummer van Driegonaal ligt eindelijk bij de drukker!
En dit is een fragment uit een van de artikelen:

“Op het internet kunnen we een indruk krijgen van de mate van belangstelling voor de ‘loges’ en in het verborgen werkende machtskringen die de ontwikkelingen in de wereld naar hun hand willen zetten. Belangstelling als zodanig is echter niet wat van ons gevraagd wordt; het gaat om inzicht, begrip en het daaruit volgende handelen en de bonte stoet aan informatie die duizenden websites bieden draagt daar niet altijd aan bij. Anders gezegd: de informatie die daar te vinden is bevat veel suggestie en onwaarheid en werkt angst en fascinatie (overigens twee uit elkaar lopende ‘bewegingen’ in de ziel) in de hand.
Wie bij wil dragen aan het vertroebelen van het in onze tijd van de mens gevraagde heldere bewustzijn bouwt een website om aldaar zijn angst of fascinatie tot uiting te brengen.”