tolstoi_ln01
“Wij kunnen de gehele filosofie van de pedagogie niet erkennen, omdat we niet kunnen toegeven dat een mens weten kan wat een mens weten moet. (…) Onze levensovertuiging kent de ervaring als enig uitgangspunt voor opvoeding en onderwijs en als enig criterium de vrijheid.
Leo Tolstoi

(in het komend nummer van Driegonaal)