OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Dat wat we ‘toekomst’ noemen is een wonderlijk iets. Het bestaat namelijk niet, of nog niet, maar leeft wel. De toekomst leeft in de wereld van het mogelijke en het mogelijke wacht erop door de mens aangeraakt, opgenomen en verwerkelijkt te worden.”
(John Hogervorst in Driegonaal jrg 33, nr.1/2, het komende nummer)

We bedoelen maar: de werkzaamheden aan het nieuwe nummer, dat al sinds maanden nagenoeg klaar is, komen weer langzaam op gang…!