OLYMPUS DIGITAL CAMERAZondag 15 juni a.s.: Open Dag

De opleiding Impuls!!! is in opzet en inhoud uniek: in samenspraak met elkaar en de begeleiders bepalen de deelnemers zelf in belangrijke mate de thema’s, het tempo en de intensiviteit van het opleidingstraject. Aan bod komen thema’s als:
Sociale wetmatigheden / de verhouding individu : gemeenschap / samenwerken / sociale driegeleding / gesprek & communicatie / Dynamische Oordeelsvorming®/ biografie & biografische bouwstenen / het leren lezen van de tijd / initiatiefkunde / de ontwikkeling van de bewustzijnsziel,… aangevuld met kunstzinnige activiteiten.

Begeleiders zijn o.m. Martin van der Broek, Christine Gruwez, John Hogervorst en Liesbeth Takken.

Impuls!!! biedt een opleidingsweg waarin je inzicht en begrip ontwikkelt in het hoe en waarom van de dingen. Daarbij blijft het niet, want al doende en oefenend reikt Impuls !!! je ook de vaardigheden aan om daar waar je bent, in je eigen levenspraktijk, alert te worden en actief mee te vormen aan de werkelijkheid om je heen.

Impuls!!! richt de blik op de grote vragen van onze tijd en ontvouwt wat jij daarmee aan moet, kunt of wilt.
Impuls!!! start (voor de achtste keer) in oktober a.s. en duurt tot in mei 2015 (1 dagdeel per week, schoolvakanties uitgezonderd).

Nadere informatie op de website van De Zonneboom.