oblomov

Het lijkt zo’n mooi: geef ieder mens een basisinkomen! Daarmee zouden we allemaal verzekerd zijn van een zekere bestaansbasis en bepalen we vervolgens zelf waaraan wij onze tijd, creativiteit, aandacht en inspanning wijden.

Maar als we dit sympathieke idee nader bekijken, en daarbij proberen met het basisinkomen verbonden thema’s als werk, inkomen, geld, economie, zelfontplooiing en de verhouding tussen individu en gemeenschap in hun essentie te begrijpen, dan zullen we kunnen vaststellen dat de intentie achter het basisinkomen positief is, maar dat de invoering van het basisinkomen nog niet zo eenvoudig is.

Op 6 mei a.s. houdt John Hogervorst in Den Haag een voordracht over het basisinkomen: hoe valt het basisinkomen te beoordelen in het licht van de sociale driegeleding?

Klik hier voor nadere informatie