geldgeldgeld

Op de website van de Summer Foundation verschijnen in deze weken een aantal korte teksten over geld. Tot dusverre vier en er volgen er nog meer.
Deze gaat over iets wat je met geld niet kunt doen, namelijk geld verdienen.

Is het niet zo dat er nog op een andere manier waarde wordt geschapen, bijvoorbeeld in de financiële wereld?
Nee, dat is niet zo. Geld verdienen is niet hetzelfde als waarde scheppen.

Het is wel zo dat mensen geld verdienen door te handelen in aandelen, in opties, beleggingen en al het andere dat in de financiële wereld wordt uitgedacht. Met dit soort activiteiten wordt geld verdiend maar wordt geen waarde geschapen. Het geld dat in de financiële wereld wordt verdiend wordt altijd van elders ‘weggenomen’. Een financiële transactie gaat niet gepaard met een waardescheppend proces. Anders gezegd: door financiële transacties wordt geen waarde geschapen, er wordt niets geproduceerd. Een financiële transactie voegt niets toe aan wat al bestaat en is feitelijk slechts een herverdeling (of heen en weer schuiven) van geld.

Voor de financiële sector geldt hetzelfde als  voor bijvoorbeeld het onderwijs, de wetenschap, de kunst: mensen kunnen er slechts werkzaam zijn omdat er andere mensen zijn die in de ‘real economy’ werkzaam zijn en waarde scheppen. Het is de concrete economische productie die de basis legt voor de waarde van het geld.