geldart11 maart a.s. in Den Haag, een voordracht door John Hogervorst
Geld is een ongelooflijke uitvinding; als het niet bestond zou het direct uitgevonden moeten worden.  Maar het is natuurlijk niet alleen maar goud wat er blinkt. Geld lijkt soms ook een kracht op zichzelf te zijn die niet door de mens wordt beheerst.
Om te begrijpen wat geld is, kunnen we kijken naar de oorsprong van het geld, naar de functies die het vervult, naar hoe geld gemaakt wordt en naar de rol van de banken. Om het geld vruchtbaar te laten werken, is het van belang de drie soorten geld te onderscheiden: koopgeld, leengeld en schenkgeld. Daarmee ontstaat een eerste beeld van een organische geldkringloop, een nieuwe rol voor het bankwezen en de plaats van de economie in het geheel van de samenleving.

Kosten € 10,00
dinsdag 11 maart 20:15-22:00 uur
Studiecentrum voor Anthroposofie
Riouwstraat 1, Den Haag

John Hogervorst is redacteur van Driegonaal, ondernemer met een geneutraliseerd bedrijf, directeur van de Summer Foundation en docent aan de opleiding Impuls!!! (Zonneboom, Leiden).