kringloop-GA_296_11.8.19194 maart a.s. in Den Haag: een voordracht door John Hogervorst
De moderne economie is grenzeloos. Niet alleen omspant zij de hele wereld, ook heeft de economie de neiging andere gebieden uit de samenleving naar haar hand te zetten en het leven van de mens te beheersen.
Dat wordt pas anders wanneer we de economie met inzicht besturen en dienstbaar maken aan onze behoeften. We kunnen het ons niet meer permitteren om de economie als een soort natuurverschijnsel te beschouwen waar de krachten van ‘de markt’ hun gang gaan. We moeten interesse opbrengen voor iets wat ons lang nagenoeg niet geïnteresseerd heeft.
Hoe stellen we grenzen aan de economie; hoe beoordelen we of de economie gezond is en hoe komen we tot een praktijk die recht doet aan het ware doel van de economie, namelijk de vrijmaking van de mens?

Kosten € 10,00
dinsdag 4 maart 20:15-22:00 uur
Studiecentrum voor Anthroposofie
Riouwstraat 1, Den Haag

John Hogervorst is redacteur van Driegonaal, ondernemer met een geneutraliseerd bedrijf, directeur van de Summer Foundation en docent aan de opleiding Impuls!!! (Zonneboom, Leiden).