schippersHoera voor degene die er in slaagt eindeloos genuanceerd, geduldig en hoffelijk te zijn. Desondanks  is het echter wel zaak in het oog te houden waar het eigenlijk om gaat. En om de vraag te stellen of het vruchtbaar is om eindeloos genuanceerd, geduldig en hoffelijk te blijven.

Minister Schippers wordt in een deel van de eigen achterban gezien als de gedroomde opvolger van mooiprater Mark en dus de eerste vrouwelijke premier van Nederland.

Op deze plaats stellen we liever vast dat de minister compleet van het padje is.

Als liberaal staat zij in een maatschappelijke stroming die voorstander is van de vrijheid van het individu, vóór een vrije markt en vóór scheiding van kerk en staat.
Na de recente verspreiding van de videoboodschap waarin de minister haar sympathie voor het streven van de antikwakzalvers en haar afschuw van de complementaire geneeskunde uitsprak, moeten we ons afvragen in hoeverre de minister enig besef heeft van haar eigen ideologische wortels.

Want blijkens haar boodschap zal de vrijheid van het individu de minister de kont roesten. Althans, de vrijheid van de miljoenen individuen in Nederland die, in het volledig bezit van hun verstandelijke vermogens, als het hen goed dunkt een complementair arts of therapeut wensen te raadplegen.

Ook de vrije markt kan de minister de rug op als het gaat om degenen die in die vrije markt gebruik maken van een van de vele aangeboden polissen die complementaire medische zorg vergoeden.

En met de scheiding van kerk en staat veegt de minister ook haar achterwerk af: zonder aarzeling treedt ze binnen in een geloofsdiscussie die al decennia woedt, namelijk die tussen voor- en tegenstanders van de reguliere of complementaire geneeskunde.

Deze minister vertoont schizofrene trekjes.
Ze krijgt het voor elkaar om enerzijds, zoals dagblad Trouw en tv-rubriek Zembla berichtten, nauwe banden te hebben met de tabakslobby; anderzijds geestverwant te zijn van de rabiate en benepen onverdraagzamen die zich als antikwakzalvers verenigd hebben.
Twee zielen, ach, wonen in haar borst.