SUMMERFOUNDATION03884_blogAls het ons lukt de economie zodanig in te richten dat deze zijn ware functie vervult… komt de juiste prijs ‘vanzelf’ naar boven.
Dat is zo ongeveer de conclusie in onderstaande blog De juiste prijs, goed voor u! die op de website van de Summer Foundation werd gepubliceerd:

In het vorige blogbericht liet ik zien hoe we in vijf stappen tot ‘de juiste prijs’ kunnen komen. Bovendien bleek, dat het feitelijk niet zo moeilijk is om die vijf stappen uit te voeren. Zeker niet in onze tijd, waarin het dankzij de moderne technologie mogelijk is héél veel gegevens héél snel op een rijtje te krijgen en waarin we ons bovendien nagenoeg direct kunnen verbinden met mensen van over de hele wereld.

De juiste prijs kan werkelijkheid worden wanneer alle betrokkenen in een economische keten hun eigen positie overstijgen door zich met alle anderen in de keten te verbinden. Het eigen perspectief maakt plaats voor een gezamenlijk perspectief.
De praktische kant van de zaak vormt geen belemmering.

Waarom zijn de prijzen van de meeste verkrijgbare producten dan nog geen ‘juiste prijzen’?
Daar kunnen we ook helder over zijn: omdat er nog niet voldoende mensen zijn die dat echt willen.

Veel mensen hebben er geen idee van wat dat is, de juiste prijs. Zij staan er niet bij stil dat dingen al dan niet een ‘juiste prijs’ kunnen hebben. Andere mensen hebben een persoonlijk belang bij het hanteren van ‘valse’ prijzen en laten alles liever bij het oude.

Lees hier verder