SUMMERFOUNDATION03845_blogDe juiste prijs werd op www.summer-foundation.org van verschillende kanten belicht. In nieuwsberichten, beschrijvingen van initiatieven die zich inzetten om tot de juiste prijs te komen en in blogberichten zoals deze:

Vorige keer kondigde ik aan om eens wat preciezer te kijken naar wat er voor nodig is om ervoor te zorgen dat producten de juiste prijs krijgen. Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk te bedenken, kijkt u maar eens mee:

Stap 1: verzamel (virtueel of in real life) alle betrokkenen bij product X
Dat zijn allen die aan het productieproces meewerken, die ervoor zorgen dat het product in de winkel verkrijgbaar is én de consument die dit product consumeert

Stap 2: verwerf inzicht in het feitelijke productieproces
Wie werken mee aan dit economisch proces, waarin het product wordt gemaakt en uiteindelijk voor de consument beschikbaar is, en welk aandeel leveren zij daarin?

Stap 3: verwerf inzicht in de prijsvorming van het product
Wat hebben al degenen die aan dit economisch proces meewerken als tegenprestatie nodig om hun aandeel te kunnen leveren?

Stap 4: organiseer het overleg waarin alle betrokkenen, inclusief de consument, op basis van de voorgaande stappen tot afspraken komen waarin ze de prijs van een product bepalen.

Stap 5: de juiste prijs is een feit!

Dit zijn heus alle stappen die nodig zijn.
Maar om deze stappen te kunnen zetten, zijn weer andere dingen nodig. Daarover volgende keer!