Uitgeverij Willehalm Instituut publiceerde twee uitgaven van Herbert Witzenmann. De eerste is een nieuwe druk van De rechtvaardige prijs, een uitgave die drie voordrachten bevat die als inleiding kunnen dienen tot Rudolf Steiners Wereldeconomie. Wereldeconomie (de Nederlandse vertaling is helaas al jaren uitverkocht) is de verzameling van voordrachten en vraag- en antwoordbijeenkomsten  waarin Rudolf Steiner, voor een gehoor van economiestudenten, diep inging op de beginselen van de ‘associatieve economie’.
Witzenmann (1905-1988) beschouwde de inhoud van de Wereldeconomie als een omvorming van de sociale driegeleding zoals Rudolf Steiner deze vanaf 1917 dan wel 1919 naar voren had gebracht. De drie geledingen, geestesleven, rechtsleven en economisch leven, zijn niet de drie componenten van het sociale organisme maar zijn drie krachten binnen het economisch leven en dienen binnen het economisch leven op de juiste wijze te worden gestuurd – zo luidt ongeveer de gedachte.

Wie deze gedachte nader onderzoeken wil zou op de eerste plaats zijn aangewezen op Rudolf Steiners Wereldeconomie (of het Duitse origineel) – maar hoe dan ook is De rechtvaardige prijs het bestuderen waard. Als kennismaking met het werk van Witzenmann lijkt het ook wat geschikter dan de tweede uitgave: Geldordening als bewustzijnskwestie, dat bestaat uit vier teksten met als centraal thema het scheppen van een ordeningssysteem dat het geld ‘in goede banen leidt’, zodat het dienstbaar en opbouwend werken kan, in plaats van heerszuchtig en vernietigend zoals in de huidige praktijk.

Uitgever/vertaler Robert Jan Kelder verdient lof voor zijn volhardend streven om het werk van Witzenmann onder de aandacht te brengen. Dat werk is die aandacht ook waard. Die aandacht zou overigens gerichter gevraagd worden wanneer de begeleidende teksten bij het werk van Witzenmann zelf zich wat minder op nevenverschijnselen zouden richten. (John Hogervorst)
Herbert Witzenman:
De rechtvaardige prijs. Wereldeconomie als sociale organica, 978-90-73932-10-4
Geldordening als bewustzijnskwestie, 978-90-73932-14-2
(beide: Uitgeverij Willehalm Instituut)

Verkrijgbaar via onze webwinkel: www.abc-antroposofie.nl