wtc7 01Hieronder een artikel dat we al jaren geleden in Driegonaal afdrukten (jrg. 28, nr 3). We hadden destijds een serie met kleine artikelen (afwisselend geschreven door Fredie de Mooij en John Hogervorst) waarbij vragen werden opgeworpen bij de ‘officiële verklaring’ van de aanslagen van 11 september 2001.
Dit artikel handelt over de wonderlijke instorting van ‘Gebouw 7’ (WTC7) – want op 11 september stortten niet alleen de ‘Twin Towers’ in, maar ook dit Gebouw 7. Dit oude nieuws herplaatsen we op de website om drie redenen:
1: de vragen rond het instorten van dit Gebouw zijn nog niet beantwoord (terwijl de feiten rondom Gebouw 7 zich moeilijk verdragen met de officiële lezing)
2: tot op de dag van vandaag weten veel mensen niet dat op 11 september nog een derde gebouw instortte
3: in het komende nummer van Driegonaal verschijnt een interview met Daniele Ganser, deskundige op het gebied van geheime oorlogsvoering (false flag operations) en aanverwante zaken. In dat interview verwijst hij ook naar Gebouw 7 (en verwijzen wij op onze beurt naar dit artikel).
(De hierbij getoonde afbeeldingen zijn niet dezelfde als die we destijds bij ons artikel plaatsten. Wanneer u op internet afbeeldingen zoekt van ‘WTC7’ vindt u nog veel meer beeldmateriaal.)

Dat op 11 september, naast de zgn. Twin Towers, ook Gebouw 7 instortte is voor degenen die het wereldnieuws via de gewone mediakanalen tot zich nemen nauwelijks bekend. Opmerkelijk, want Gebouw 7 was toch niet licht over het hoofd te zien. Met zijn 47 verdiepingen en een hoogte van 174 meter zou Gebouw 7, had het in Nederland gestaan, met ‘kop en schouders’ uitgestoken hebben boven de Delftse Poort (naast Rotterdam CS, met 152 meter het hoogste gebouw van ons land).

De instorting van Gebouw 7 zelf is ook om meerdere redenen opmerkelijk. Het is namelijk, ook nu nog, volstrekt onduidelijk waarom Gebouw 7 ingestort is.

Op foto 1 is Gebouw 7 grotendeels te zien. De foto is gemaakt op 11 september 2001, om 15.00uur. Om 10.29uur die ochtend was de noordelijke van de twee WTC-torens ingestort. In het ingezette plattegrondje (rechtsboven op de foto) is de ligging van Gebouw 7 ten opzichte van de Twin Towers te zien. De pijl linksboven op de foto wijst op de oostelijke hoek van Gebouw 7 en correspondeert met de pijl die op de plattegrond dezelfde hoek aangeeft. Het interessante van deze foto is dat in het onderste deel van Gebouw 7, in de weerspiegeling van een lager gebouw dat gespiegeld wordt in de glaspartijen van Gebouw 7, kleine branden te zien zijn. Deze branden woedden op de 7e en op de 12e etage van Gebouw 7. Ruim twee uur nadat deze foto genomen werd, om 17.25uur, stort Gebouw 7 in de loop van een tiental seconden in elkaar. Dit is te zien op foto’s 2, 3 en 4, die een paar seconden na elkaar genomen zijn.

Heel vaag is op foto 2 nog steeds een kleine brand te zien, waarschijnlijk de brand op de 12e etage die ook op foto 1 zichtbaar is. De foto’s tonen ook hoe Gebouw 7 bijna perfect rechtstandig in elkaar zakt. Van de voet van het gebouw stijgt een reusachtige wolk stof op.

Zijn er brokstukken van de noordelijke toren op Gebouw 7 belandt en is het daardoor in brand gevlogen en of in elkaar gestort? Is Gebouw 7 door brand verwoest? De foto’s tonen slechts twee vuurhaarden die zo klein lijken dat ze door een sprinklerinstallatie geblust hadden kunnen zijn.

Veel waarschijnlijker is dat Gebouw 7 op gecontroleerde wijze, met springladingen, gesloopt is. De wijze waarop het gebouw in elkaar zakt vertoont grote gelijkenis met de manier waarop grote gebouwen wel gesloopt worden: door een gecontroleerde ontsteking van gericht geplaatste explosieven. Een werkwijze die vaker wordt toegepast (kostenbesparend) en die, onder andere omstandigheden, de bewondering kan oproepen die voor elk staaltje van vakmanschap gepast is. Ook de wijze waarop de resten van Gebouw 7 neergekomen zijn – op een mooie hoop min of meer binnen de omtrek van de voet van het gebouw, alsof de constructie van het gebouw ‘naar binnen werd gezogen’ – komt overeen met andere ‘controlled demolition’ (gecontroleerde sloop) klussen. Het naar binnen ‘zuigen’ van grote delen van de constructie, net zoals overigens de enorme rookwolk die van de basis van het gebouw opsteeg, wijst ook op een explosie (of serie explosies).

Van de andere gevel van Gebouw 7, de gevel die naar de Twin Towers gewend stond, zijn geen foto’s bekend. Zou déze gevel misschien een verwoestende vuurzee hebben getoond? Die gedachte mogen we rustig laten varen: als die gevel al voor de instorting van het gebouw sporen van brand of verwoesting had getoond, hadden we er ook foto’s of filmbeelden van gezien. De hier getoonde foto’s (van de andere gevel van Gebouw 7) zijn gemaakt omdat ze iets lieten zien dat van belang was, namelijk de kleine brandjes. Dat Gebouw 7 door brand verwoest is, is een sprookje dat verder geen serieuze aandacht verdient (al verdienen degenen die dit sprookje verbreiden, evenals hun motief daartoe, wél serieuze aandacht).

Zo is het instorten van Gebouw 7 (we laten hier nog verschillende andere feiten en vragen onbesproken) een feit dat met een grote indringendheid een vraagteken plaatst bij de ‘officiële 11-september-vertelling’. Een ‘smoking gun’ zouden ze in Amerika zeggen: een bewijsstuk dat onweerlegbaar aantoont dat het ‘verhaal’ en de werkelijkheid van ’11 september 2001’ wel erg ver uit elkaar liggen. Een ‘smoking gun’van 174 meter hoog.  (John Hogervorst)

WTC7 02

(Een ‘still’ van de BBC-uitzending waarover Daniele Ganser in Driegonaal, jrg.33, nr 5/6 spreekt)