16 t/m 18 juli – Emmen
Seminar antroposofische sociale wetenschap
Met Heidjer Reetz en Arjen Nijeboer
Dit wordt alweer het vierde halfjaarlijkse seminar met Heidjer Reetz over antroposofische sociale wetenschap plaats op ‘t Leeuweriksveld.
De seminars kun je zien als één grote oefening om een krachtig en gezond, zelfstandig denken te ontwikkelen. En iedereen die wakker om zich heen kijkt, weet dat dat in deze tijd van het allergrootste belang is.
Heidjer Reetz zal, in verschillende bijdragen, werken aan ‘Sociaal denken, voelen en handelen’, in een systematisch, een praktisch en een spiritueel deel. Begrippen als ‘waar’, ‘recht’ en de invloed van eigendom op waar en recht; de omgang met de natuur (grond, delfstoffen) en de spirituele wereld als innerlijke bron van kracht zijn enkele van de thema’s die aan bod zullen komen.
Deze keer zal Arjen Nijeboer, mede-oprichter en campagnemanager van Meer Democratie, ook een bijdrage leveren, getiteld ‘Een andere kijk op het basisinkomen in relatie tot het grondvraagstuk’.
De bijeenkomst begint vrijdag 16 juli (19.30u) en eindigt zondag 18 juli om 16.30u. Op basis van gezamenlijke zelfverzorging; slaapgelegenheid beschikbaar, snel aanmelden!
info@leeuwerikveld.nl
0591-381445
(uitgebreider programma beschikbaar)