Geen dictaat, echt niet

Gelukkig maar: de 2% extra marge die AH van zijn leveranciers wilde, was niet bedoeld als een dictaat – zo melden de media vandaag. De ruim 110 leveranciers van AH die er in de afgelopen dagen bezwaar tegen maakten, de boeren die gisteren bij het hoofdkantoor van AH protesteerden, de delegatie van actievoerders die door een AH-directeur ontvangen zijn; ze hebben zich allemaal vergist, het was maar een misverstand.

Lees verder

Economie verbindt

Albert Heijn heeft het in de afgelopen dagen weer eens laten zien: de economie verbindt.

Eerst waren het de fabrikanten die protesteerden tegen de eenzijdig aangekondigde 2% extra marge die AH van zijn leveranciers eist. Vervolgens klonterden de boeren samen rond het hoofdkantoor van AH: zij vrezen dat de fabrikanten de rekening naar hen doorschuiven.

Lees verder

Geld verbindt

De manier waarop we de economie vormgeven, of beter gezegd: dat wij in de economie de boel de boel gelaten hebben op basis van de illusie dat alles het best voor elkaar komt als ieder voor zichzelf zorgt, heeft van de moderne economie een strijd op leven en dood, vriendelijke gezegd een wedloop gemaakt.
John Hogervorst signaleert een brochure over de betekenis van geld.

Lees verder

De rechtvaardige prijs

Uitgeverij Willehalm Instituut publiceerde twee uitgaven van Herbert Witzenmann. De eerste is een nieuwe druk van De rechtvaardige prijs, een uitgave die drie voordrachten bevat die als inleiding kunnen dienen tot Rudolf Steiners Wereldeconomie. Wereldeconomie (de Nederlandse vertaling is helaas al jaren uitverkocht) is de verzameling van voordrachten en vraag- en antwoordbijeenkomsten  waarin Rudolf Steiner, voor een gehoor van economiestudenten, diep inging op de beginselen van de ‘associatieve economie’.

Lees verder

De vrijwording van het economisch leven

We hebben eerder de sociaal-culturele ontwikkeling van de mensheid zo beschreven dat uit een, het gehele maatschappelijke leven dominerende theocratie zich allengs een meer democratisch georiënteerd rechtsleven vrijmaakt. We hebben laten zien dat naarmate de levende bronnen voor de hiërarchische leiding van het geestesleven opdrogen, enerzijds deze leiders hun tanende autoriteit vervangen door macht, anderzijds de inhoud van dit geestesleven steeds verder verschraalt en afsterft in dogmatiek en abstracte intellectualiteit.

Lees verder

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken