Christopher Houghton Budd in Nederland

Al enkele jaargangen plaatsen we in Driegonaal vertaalde teksten van Christopher Houghton Budd. Dat leidde ook tot de uitgave van zijn boekje Economische schetsen en op dit moment wordt een klein maar waardevol boekje (Of wheat and Gold) van zijn hand in delen vertaald in Driegonaal gepubliceerd.

Op 26 en 27 april is Houghton Budd in Nederland om in Zeist een tweedaags seminar te verzorgen: The Colours of Money – The world beyond banking.
Laat het gezonde denken over economie verder groeien – u bent van harte uitgenodigd het seminar te bezoeken!

Lees verder

Economie tussen natuur en geest

Nog een voorproefje uit het nieuwe nummer dat we rond 11 maart verwachten:
een fragment uit de reeks Over graan & goud van Christopher H. Budd
Natuur is een van de grenzen van het economisch leven. De andere is geest. De vaardigheden van de mens vertegenwoordigen , in analogie met natuurlijke fenomenen, onzichtbare realiteiten. Wanneer we niet blijven staan bij iemands vaardigheden als zodanig (bijvoorbeeld de vaardigheid van het houtsnijden), kunnen we doordringen tot de processen waarbij deze vaardigheden ontkiemen en van daar naar de individuele mens die deze vaardigheden zogezegd belichaamt. In deze zin kunnen we, als een directe weerspiegeling van natuur, ons begrip van wat met geest wordt bedoeld verdiepen, en kunnen we komen tot een moeilijk te benoemen maar reëel begrip van de spirituele wereld – tot dat wat schuilgaat achter en tot uitdrukking komt in de vaardigheden van de mens.

Lees verder

De helderheid en het beest

Ons denken over de economie loopt achter op de werkelijkheid van de economie, zo stelde Rudolf Steiner een kleine honderd jaar geleden. Hij bedoelde daarmee dat de economie zich in de moderne tijd (sinds de vijftiende eeuw) heeft ontwikkeld zonder dat deze ontwikkeling bewust door het menselijk denken gestuurd werd.

Zou dat nu, in de 21e eeuw anders zijn? Heeft ons denken inmiddels greep gekregen op de economie? Hebben wij de economie zo vorm kunnen geven dat deze zich naar onze wil en bedoeling ontwikkelt?

Lees verder

Goed voedsel, eerlijke landbouw

Zoals we het geregeld hebben, blijft de combinatie van landbouw en economie een moeilijke. Dat zit ingebakken in de aard van de landbouw en in de aard van de economie. Én in de manier waarop wij met ‘eigendom’ omgaan.

Lees verder

Geen dictaat, echt niet

Gelukkig maar: de 2% extra marge die AH van zijn leveranciers wilde, was niet bedoeld als een dictaat – zo melden de media vandaag. De ruim 110 leveranciers van AH die er in de afgelopen dagen bezwaar tegen maakten, de boeren die gisteren bij het hoofdkantoor van AH protesteerden, de delegatie van actievoerders die door een AH-directeur ontvangen zijn; ze hebben zich allemaal vergist, het was maar een misverstand.

Lees verder

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken