Naar een dienstbare economie!

p41064_164653Het wordt steeds duidelijker dat onze maatschappij niet meer in balans is: alles wordt ondergeschikt gemaakt aan economisch gewin. We kunnen de economie niet meer op zijn beloop laten: we zullen gezonde denkbeelden moeten ontwikkelen voor een gezonde economie.

In deze Workshop “Dienstbare Econonomie” gaan we ons verdiepen in de belangrijkste aspecten van de huidige economie met als doel het verkrijgen van essentieel inzicht van de oorzaken van de problemen in onze tijd. Om tot een werkelijk gezonde economie te komen die bijdraagt aan een evenwichtige maatschappij op een gezonde planeet, zal ingegaan worden op de maatschappelijke visie van visionair Rudolf Steiner. Een visie die ruim een eeuw geleden ontwikkeld werd voor Midden-Europa als antwoord op het oprukkende communisme uit het Oosten en het Anglo-Saksische kapitalisme uit het Westen. Deze maatschappelijke visie (de sociale drie-geleding) is actueler dan ooit en heeft niets aan kracht verloren.

In deze workshop wordt gewerkt met John Hogervorst, oprichter/ondernemer van uitgeverij Nearchus, directeur van de Summer Foundation, docent aan de opleiding Impuls en redacteur van Driegonaal.

Geïnteresseerd?
Maak een voorproefje mee tijdens de informatie avond op 18 november om te kijken of de workshop iets voor je is.
Lokatie: Widar Vrijeschool, Merwedestraat 43, Groningen
Aanvang 20.00 uur
SVP aanmelden via: pgtwijk@gmail.com (Peter van Wijk)

De workshop wordt gehouden in Groningen op 5 avonden (10 dec., 7 jan., 21 jan., 4 feb., 18 feb.), kosten en locatie afhankelijk van aantal deelnemers.

De revolutionaire Rudolf Steiner

5914

Maandagavond 22 september a.s. in Rotterdam:

Al in zijn vroege werk formuleerde Rudolf Steiner belangrijke sociale inzichten en al was er voor die kant van zijn werk soms weinig belangstelling: Als een verborgen rode draad in Rudolf Steiners werken ligt zijn streven de antroposofie als geesteswetenschap ook in het sociaal-maatschappelijke leven tot bloei te brengen.

Rudolf Steiner verwoordde essentiële inzichten over economie, geld, bankieren, democratie, arbeid en inkomen, de betekenis van onderwijs, kunst en wetenschap in de samenleving, en nog veel meer – maatschappelijke vraagstukken waar we in de 21e eeuw nog steeds mee worstelen. Over deze ‘revolutionaire Rudolf Steiner’ en de weg naar een menswaardige toekomst voor allen die hij voor zich zag, gaat het vanavond.

Nadere informatie? Klik hier

Werkplaats economie

kringloop-GA_296_11.8.1919
We kunnen de economie niet meer op zijn beloop laten: om tot een gezonde economie te komen zullen we gezonde denkbeelden over de economie moeten ontwikkelen. In de Werkplaats Economie gaan we ons intensief verdiepen in de belangrijkste aspecten van de economie:

wat is economie? wat is het doel van de economie? arbeidsdeling en wereldeconomie de juiste prijs samenwerken of concurreren? kapitaal en ondernemerschap economie en privé-eigendom arbeid en inkomen altruïsme en egoïsme in de economie wat is geld? de organische geldkringloop de rol van de banken.

Daarmee verkrijgen we een essentieel inzicht in het begrijpen van de wortels van veel problemen in onze tijd en spreken we vooral de wil aan om tot een werkelijk gezonde economie te komen die aan zijn ware doel beantwoordt.

In de Werkplaats Economie wordt gewerkt met John Hogervorst, o.m. oprichter/ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, directeur van de Summer Foundation en docent aan de opleiding Impuls!!!

5 bijeenkomsten op donderdag, van 19.15 tot 22.00u, op 25 september, 9 oktober, 30 oktober, 20 november en op 27 november.

Van het betalen van de deelname aan de Werkplaats maken we een kleine praktijkoefening: inclusief 21% btw kost de werkplaats € 190,00 per avond (€ 950,00 in totaal).

De deelnemers brengen dit bedrag gezamenlijk op. Hoe ze dat gaan doen, op welke manier ze tot een verdeling komen en welke overwegingen daarbij een rol spelen – dat alles levert een heel leerzame praktijkervaring op (die we met goed gevolg gaan afsluiten).

Meer info: www.zonneboom.nl of info@zonneboom.nl

Open Dag Impuls!!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zondag 7 september a.s.: Open Dag IMPULS!!!

De opleiding Impuls!!! is in opzet en inhoud uniek: in samenspraak met elkaar en de begeleiders bepalen de deelnemers zelf in belangrijke mate de thema’s, het tempo en de intensiviteit van het opleidingstraject.

Impuls!!! biedt een opleidingsweg waarin je inzicht en begrip ontwikkelt in het hoe en waarom van de dingen. Daarbij blijft het niet, want al doende en oefenend reikt Impuls!!! je ook de vaardigheden aan om daar waar je bent, in je eigen levenspraktijk, alert te worden en actief mee te vormen aan de werkelijkheid om je heen.

Impuls!!! richt de blik op de grote vragen van onze tijd en ontvouwt wat jij daarmee aan moet, kunt of wilt. Impuls!!! start (voor de achtste keer) in oktober a.s. en duurt tot in mei 2015 (1 dagdeel per week, schoolvakanties uitgezonderd).

Met medewerking van o.a. Martin van den Broek, Christine Gruwez, Ron Henkes, John Hogervorst, Ger van der Pas en Liesbeth Takken

Nadere informatie op www.zonneboom.nl

Impuls!!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZondag 15 juni a.s.: Open Dag

De opleiding Impuls!!! is in opzet en inhoud uniek: in samenspraak met elkaar en de begeleiders bepalen de deelnemers zelf in belangrijke mate de thema’s, het tempo en de intensiviteit van het opleidingstraject. Aan bod komen thema’s als:
Sociale wetmatigheden / de verhouding individu : gemeenschap / samenwerken / sociale driegeleding / gesprek & communicatie / Dynamische Oordeelsvorming®/ biografie & biografische bouwstenen / het leren lezen van de tijd / initiatiefkunde / de ontwikkeling van de bewustzijnsziel,… aangevuld met kunstzinnige activiteiten.

Lees verder

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken