Werkplaats maatschappijvernieuwing

Vanaf 29 januari
Werkplaats maatschappijvernieuwing
met John Hogervorst

In het onderwijs, de gezondheidszorg, de financiële wereld en de economie: op allerlei gebieden wordt duidelijk dat we een andere koers moeten inslaan. Want op dit moment lijken we af te koersen op een wereld zoals je die niet aan je kinderen zou willen overdragen.

Rudolf Steiner ontwikkelde een fundamenteel vernieuwende kijk op de samenleving, ‘de sociale driegeleding’: het beeld van een samenleving waarin mensen zich in vrijheid ontwikkelen, in broederschap in de economie werken en in gelijkheid actief zijn in het gebied waar wetten, regels en afspraken worden gemaakt. Een samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap elk in hun eigen gebied tot leven kunnen komen.

In de Werkplaats maatschappijvernieuwing gaan we aan de slag met de sociale driegeleding. Allereerst gaan we proberen de sociale driegeleding te begrijpen en zo concreet mogelijk voor ons te kunnen zien. Vervolgens gaan we onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden om de samenleving op een zo noodzakelijke nieuwe koers te krijgen. Daarbij kijken we ook naar initiatieven die in de praktijk met de sociale driegeleding werken.

John Hogervorst is o.m. als ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, redacteur van tijdschrift Driegonaal, docent aan de opleiding Impuls!!! en als directeur van de Summer Foundation op verschillende manieren actief met Rudolf Steiners sociale en economische gedachtengoed.

Lokatie: De Zonneboom, De Laat de Kanterstraat 5, Leiden (www.zonneboom.nl)
Data: 5 donderdagavonden
29 januari, 12 februari, 5 maart, 19 maart en 26 maart
Tijd: 19.15 tot 22.00 uur
Van het betalen van de deelname aan de Werkplaats maken we een kleine praktijkoefening: inclusief 21% btw kost de werkplaats € 190,00 per avond (€ 950 in totaal).
De deelnemers brengen dit bedrag gezamenlijk op. Hoe ze dat gaan doen, op welke manier ze tot een verdeling komen en welke overwegingen daarbij een rol spelen – dat alles levert een heel leerzame praktijkervaring op (die we met goed gevolg gaan afsluiten).

Geen plaats meer in de Dienstbare economie?

p41064_164653De cursus over dienstbare economie, die komende woensdag in Groningen van start gaat… is vol geboekt. We gaan vijf avonden stevig aan de slag met de volgende thema’s:
– om de economie te begrijpen is een nieuwe manier van denken noodzakelijk
– wat is economie / wat is de taak van de economie
– grenzen aan de economie
– de plaats en betekenis van de economie in het geheel van de samenleving
– arbeid: arbeidsdeling / wereldeconomie / arbeid en inkomen
– hoe ontstaat waarde in de economie
– prijs en prijsvorming: de juiste prijs
– grond: prijs, gebruik en eigendom van grond
– productiemiddelen: prijs, gebruik en eigendom van productiemiddelen
– kapitaal: hoe ontstaat kapitaal / hoe wordt kapitaal gebruikt / wat is kapitaal / kapitaal en ondernemerschap
– rente
– krediet en vertrouwen
– samenwerken in de economie: associëren
– wat is geld / hoe kunnen we geld ‘gezond’ laten ‘werken’

Naar een dienstbare economie!

p41064_164653Het wordt steeds duidelijker dat onze maatschappij niet meer in balans is: alles wordt ondergeschikt gemaakt aan economisch gewin. We kunnen de economie niet meer op zijn beloop laten: we zullen gezonde denkbeelden moeten ontwikkelen voor een gezonde economie.

In deze Workshop “Dienstbare Econonomie” gaan we ons verdiepen in de belangrijkste aspecten van de huidige economie met als doel het verkrijgen van essentieel inzicht van de oorzaken van de problemen in onze tijd. Om tot een werkelijk gezonde economie te komen die bijdraagt aan een evenwichtige maatschappij op een gezonde planeet, zal ingegaan worden op de maatschappelijke visie van visionair Rudolf Steiner. Een visie die ruim een eeuw geleden ontwikkeld werd voor Midden-Europa als antwoord op het oprukkende communisme uit het Oosten en het Anglo-Saksische kapitalisme uit het Westen. Deze maatschappelijke visie (de sociale drie-geleding) is actueler dan ooit en heeft niets aan kracht verloren.

In deze workshop wordt gewerkt met John Hogervorst, oprichter/ondernemer van uitgeverij Nearchus, directeur van de Summer Foundation, docent aan de opleiding Impuls en redacteur van Driegonaal.

Geïnteresseerd?
Maak een voorproefje mee tijdens de informatie avond op 18 november om te kijken of de workshop iets voor je is.
Lokatie: Widar Vrijeschool, Merwedestraat 43, Groningen
Aanvang 20.00 uur
SVP aanmelden via: pgtwijk@gmail.com (Peter van Wijk)

De workshop wordt gehouden in Groningen op 5 avonden (10 dec., 7 jan., 21 jan., 4 feb., 18 feb.), kosten en locatie afhankelijk van aantal deelnemers.

De revolutionaire Rudolf Steiner

5914

Maandagavond 22 september a.s. in Rotterdam:

Al in zijn vroege werk formuleerde Rudolf Steiner belangrijke sociale inzichten en al was er voor die kant van zijn werk soms weinig belangstelling: Als een verborgen rode draad in Rudolf Steiners werken ligt zijn streven de antroposofie als geesteswetenschap ook in het sociaal-maatschappelijke leven tot bloei te brengen.

Rudolf Steiner verwoordde essentiële inzichten over economie, geld, bankieren, democratie, arbeid en inkomen, de betekenis van onderwijs, kunst en wetenschap in de samenleving, en nog veel meer – maatschappelijke vraagstukken waar we in de 21e eeuw nog steeds mee worstelen. Over deze ‘revolutionaire Rudolf Steiner’ en de weg naar een menswaardige toekomst voor allen die hij voor zich zag, gaat het vanavond.

Nadere informatie? Klik hier

Werkplaats economie

kringloop-GA_296_11.8.1919
We kunnen de economie niet meer op zijn beloop laten: om tot een gezonde economie te komen zullen we gezonde denkbeelden over de economie moeten ontwikkelen. In de Werkplaats Economie gaan we ons intensief verdiepen in de belangrijkste aspecten van de economie:

wat is economie? wat is het doel van de economie? arbeidsdeling en wereldeconomie de juiste prijs samenwerken of concurreren? kapitaal en ondernemerschap economie en privé-eigendom arbeid en inkomen altruïsme en egoïsme in de economie wat is geld? de organische geldkringloop de rol van de banken.

Daarmee verkrijgen we een essentieel inzicht in het begrijpen van de wortels van veel problemen in onze tijd en spreken we vooral de wil aan om tot een werkelijk gezonde economie te komen die aan zijn ware doel beantwoordt.

In de Werkplaats Economie wordt gewerkt met John Hogervorst, o.m. oprichter/ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, directeur van de Summer Foundation en docent aan de opleiding Impuls!!!

5 bijeenkomsten op donderdag, van 19.15 tot 22.00u, op 25 september, 9 oktober, 30 oktober, 20 november en op 27 november.

Van het betalen van de deelname aan de Werkplaats maken we een kleine praktijkoefening: inclusief 21% btw kost de werkplaats € 190,00 per avond (€ 950,00 in totaal).

De deelnemers brengen dit bedrag gezamenlijk op. Hoe ze dat gaan doen, op welke manier ze tot een verdeling komen en welke overwegingen daarbij een rol spelen – dat alles levert een heel leerzame praktijkervaring op (die we met goed gevolg gaan afsluiten).

Meer info: www.zonneboom.nl of info@zonneboom.nl

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken