Werkplaats Broederschap

broederschapIs ‘broederschap’ een mooi ideaal, iets voor een verre toekomst? Of is het ook iets waar we nu aan en mee kunnen werken?

Rudolf Steiner plaatste de broederschap als leidend principe in de economie. Door samen te werken om de behoeften van anderen te vervullen, en door samen te delen wat samen bewerkt is, wordt broederschap een stuk tastbaarder.

In deze Werkplaats gaan we onderzoeken wat broederschap is en wat de stappen zijn om broederschap dichterbij te brengen. Daarbij komen o.m. de betekenis van de arbeidsdeling, de moderne wereldeconomie en de rol van de consument, het eigendomsrecht en de juiste prijs aan de orde.

We zullen ontdekken dat heel nuchtere, organisatorische stappen nodig zijn om een diep-christelijk principe waar te maken.

John Hogervorst is o.m. oprichter/ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, directeur van de Summer Foundation en redacteur van tijdschrift Driegonaal.

Zaterdag 30 mei 13:00-17:00 uur
Kosten € 32,50
De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden
071 512 3137
info@zonneboom.nl
www.zonneboom.nl

Werkplaats maatschappijvernieuwing

krant.indd

Een workshop van 5 woensdagavonden met John Hogervorst

In het onderwijs, de gezondheidszorg, de financiële wereld, de landbouw en voedselvoorziening en de economie: overal wordt duidelijk dat we een andere koers moeten inslaan. Want op dit moment koersen we af op een wereld zoals wij die niet aan onze kinderen en kleinkinderen zouden willen overdragen.
Rudolf Steiner ontwikkelde een actuele en praktische kijk op de samenleving die hij ‘sociale driegeleding’ noemde: een samenleving waarin mensen zich in vrijheid ontwikkelen, in broederschap in de economie werken en in gelijkheid actief zijn in het gebied waar wetten, regels en afspraken worden gemaakt. Een samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap, elk in hun eigen gebied, tot leven kunnen komen.

In de Werkplaats maatschappijvernieuwing gaan we aan de slag met de sociale driegeleding. Allereerst gaan we proberen de sociale driegeleding te begrijpen en zo concreet mogelijk voor ons te kunnen zien. Vervolgens gaan we onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden om een nieuwe koers te kiezen.

Vraagstukken die daarbij onder meer aan de orde zullen komen zijn:
- waarom een vrije ruimte voor de ontwikkeling van de mens van cruciaal belang is
- wat is democratie, wat zijn de grenzen van de democratie
- waarom is samenwerken zo moeilijk
- waarom is de economie het samenwerkingsgebied bij uitstek
- hoe komen we tot een economie die intrinsiek rechtvaardig is en toch voldoende welvaart creëert
- wat is geld, wat is de taak van de bankier en hoe komen we tot een gezond geldsysteem.

Praktisch:
De Werkplaats maatschappijvernieuwing vindt plaats op woensdagavond, van 19.30 tot 22.00 uur.
Data: 25 maart, 1, 8, 15 en 22 april
Locatie: Aventurijn, Voorsterweg 1, 7371 GA Loenen (Gld)
Kosten: van het betalen van de deelname aan de Werkplaats maken we een kleine praktijkoefening. Dat betekent dat de deelnemers gezamenlijk per avond € 185,00 (€ 925,00 voor de vijf avonden) moeten opbrengen (daarin inbegrepen: gebruik van de ruimte, koffie/thee, honorarium en reiskosten). Hoe ze dat gaan doen, op welke manier ze tot een verdeling komen en welke overwegingen daarbij een rol spelen – dat alles levert een heel leerzame praktijkervaring op (die we met goed gevolg gaan afsluiten).

Nadere informatie en opgave:
M. de Voogt
E: mgedv@kpnplanet.nl
T: 06 3438 3300

In beweging blijven

lothlorienVast en zeker leeft de sociale driegeleding in ieder mens, in zijn al dan niet onbewuste verlangen naar vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Toch gaan die idealen niet vanzelf werkelijkheid worden: we moeten ons aan de hand van deze idealen in beweging brengen en houden.
Wie daarvoor wat extra inspiratie kan gebruiken (en wie is dat eigenlijk niet?) is van harte uitgenodigd bij de volgende activiteiten:

Zondag 8 maart
Inspiratiedag
Open dag op BD-bedrijf De Zonnehoeve, met rondleiding, voordrachten en workshops
Van 11.00 tot 17.00 uur bruist het op biologisch-dynamisch bedrijf De Zonnehoeve van de activiteiten voor jong en oud, met onder andere workshops beeldhouwen, speksteen bewerken, werken met klei, massage, onthaasten, recepten proeven en een rondleiding door De Zonnehoeve.
Met inleidingen van o.a. John Hogervorst over Rudolf Steiner als maatschappijvernieuwer (ook thema van een Zomerweek vanaf 9 augustus in Centre Lothlorien) en van Marjolein Engbers over Geweldloze communicatie en diverse stands en inleidingen en nadere informatie over zomeractiviteiten op Centre Lothlorien in Noord-Oost Frankrijk.

Lees verder

Werkplaats maatschappijvernieuwing

Vanaf 29 januari
Werkplaats maatschappijvernieuwing
met John Hogervorst

In het onderwijs, de gezondheidszorg, de financiële wereld en de economie: op allerlei gebieden wordt duidelijk dat we een andere koers moeten inslaan. Want op dit moment lijken we af te koersen op een wereld zoals je die niet aan je kinderen zou willen overdragen.

Rudolf Steiner ontwikkelde een fundamenteel vernieuwende kijk op de samenleving, ‘de sociale driegeleding’: het beeld van een samenleving waarin mensen zich in vrijheid ontwikkelen, in broederschap in de economie werken en in gelijkheid actief zijn in het gebied waar wetten, regels en afspraken worden gemaakt. Een samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap elk in hun eigen gebied tot leven kunnen komen.

In de Werkplaats maatschappijvernieuwing gaan we aan de slag met de sociale driegeleding. Allereerst gaan we proberen de sociale driegeleding te begrijpen en zo concreet mogelijk voor ons te kunnen zien. Vervolgens gaan we onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden om de samenleving op een zo noodzakelijke nieuwe koers te krijgen. Daarbij kijken we ook naar initiatieven die in de praktijk met de sociale driegeleding werken.

John Hogervorst is o.m. als ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, redacteur van tijdschrift Driegonaal, docent aan de opleiding Impuls!!! en als directeur van de Summer Foundation op verschillende manieren actief met Rudolf Steiners sociale en economische gedachtengoed.

Lokatie: De Zonneboom, De Laat de Kanterstraat 5, Leiden (www.zonneboom.nl)
Data: 5 donderdagavonden
29 januari, 12 februari, 5 maart, 19 maart en 26 maart
Tijd: 19.15 tot 22.00 uur
Van het betalen van de deelname aan de Werkplaats maken we een kleine praktijkoefening: inclusief 21% btw kost de werkplaats € 190,00 per avond (€ 950 in totaal).
De deelnemers brengen dit bedrag gezamenlijk op. Hoe ze dat gaan doen, op welke manier ze tot een verdeling komen en welke overwegingen daarbij een rol spelen – dat alles levert een heel leerzame praktijkervaring op (die we met goed gevolg gaan afsluiten).

Geen plaats meer in de Dienstbare economie?

p41064_164653De cursus over dienstbare economie, die komende woensdag in Groningen van start gaat… is vol geboekt. We gaan vijf avonden stevig aan de slag met de volgende thema’s:
- om de economie te begrijpen is een nieuwe manier van denken noodzakelijk
- wat is economie / wat is de taak van de economie
- grenzen aan de economie
- de plaats en betekenis van de economie in het geheel van de samenleving
- arbeid: arbeidsdeling / wereldeconomie / arbeid en inkomen
- hoe ontstaat waarde in de economie
- prijs en prijsvorming: de juiste prijs
- grond: prijs, gebruik en eigendom van grond
- productiemiddelen: prijs, gebruik en eigendom van productiemiddelen
- kapitaal: hoe ontstaat kapitaal / hoe wordt kapitaal gebruikt / wat is kapitaal / kapitaal en ondernemerschap
- rente
- krediet en vertrouwen
- samenwerken in de economie: associëren
- wat is geld / hoe kunnen we geld ‘gezond’ laten ‘werken’

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken