Dit kan wél waar zijn!

crisis

Voordracht door John Hogervorst
Een economie, die is wat hij moet zijn en doet wat hij moet doen: een economie, die mens en aarde niet uitbuit maar alle mensen een materiële bestaansbasis biedt en de mogelijkheid tot zingeving en ontwikkeling. Die economie is deel van een samenleving waarin het wordt bevorderd dat mensen toekomen aan het vervullen van hun levensidealen. Dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen! ‘Een economie van samen werken en samen delen!’ Kan dat waar zijn?

Ja, dat kan waar zijn! Omdat de economie geen natuurverschijnsel, maar mensenwerk is. Daarom kán déze economie werkelijkheid worden. Tenminste, als mensen hiervoor kiezen en zich er voor inzetten!

Lees verder

Van Goede Grond Manifestatie

foto vgg 241015Goede grond biedt de mens alles dat hij nodig heeft: een bodem om op te staan, voeding en al dat hij nodig heeft om te leven, een fundament om zich te ontwikkelen. Goede grond staat voor de Aarde en alles dat zij de mens schenkt.
Wat is er nodig om grond tot ´goede grond´ te maken? Vormen van landbouw die de Aarde verzorgen in plaats van uitbuiten, een economie die dat mogelijk maakt, menselijke begaafdheid en creativiteit om tot nieuwe ideeën, nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe inspiratie te komen.

U bent van harte welkom op de Van Goede Grond Manifestatie op 24 oktober a.s.

Lees verder

Werkplaats Broederschap

brotherhood
Arnhem, zaterdag 17 oktober a.s.:
Is ‘broederschap’ een mooi ideaal, iets voor een verre toekomst? Of is het ook iets waar we nu aan en mee kunnen werken?

Rudolf Steiner plaatste de broederschap als leidend principe in de economie. Door samen te werken om de behoeften van anderen te vervullen, en door samen te delen wat samen bewerkt is, wordt broederschap een stuk tastbaarder.

In deze Werkplaats gaan we onderzoeken wat broederschap is en wat de stappen zijn om broederschap dichterbij te brengen. Daarbij komen o.m. de betekenis van de arbeidsdeling, de moderne wereldeconomie en de rol van de consument, het eigendomsrecht en de juiste prijs aan de orde. Vervolgens onderzoeken we de spirituele dimensie van de actuele betekenis van broederschap.

John Hogervorst is als ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, redacteur van tijdschrift Driegonaal, docent aan de opleiding Impuls en directeur van de Summer Foundation actief met Rudolf Steiners sociale en economische gedachtegoed.

Aanvang 14.00 u tot 17.00 u; vanaf 13.30 inloop met koffie en thee en met een pauze.

Kosten: ca. € 32,00, afhankelijk van het aantal deelnemers kan de prijs lager uitvallen, opgave vooraf verplicht, bij Addie Bijster addie@upcmail.nl of studiecentrum.arnhem@upcmail.nl

Naar een nieuwe economie

952

Naar een nieuwe economie
(Academie op Zaterdag i.s.m. De Blauwe Bloem)

Hoe komt een correcte prijsvorming tot stand?
Hoort concurrentie wel thuis in een eigentijdse economie?
Welke plaats komt de economie toe in onze samenleving?
Waar liggen de oorsprong en de uiteindelijke bestemming van kapitaal?
Kunnen we economie funderen op broederschap in plaats van op broederstrijd?
Welke drie kwaliteiten heeft geld en hoe kunnen die in de praktijk tot hun recht komen?
Waarom zijn associaties noodzakelijk om in het economische leven evenwicht te scheppen?
Hoe kunnen wij als consumenten een actieve, bepalende rol spelen in het economische leven?

6 maandelijkse zaterdagen van 10.00 tot 13.00u.
Nadere informatie: info@AE-Vereniging.org
of kijk op deze website

Broederschap

broederschapLeiden, 13 september
Werkplaats Broederschap

met John Hogervorst
Is ‘broederschap’ een mooi ideaal, iets voor een verre toekomst? Of is het ook iets waar we nu aan en mee kunnen werken?
Rudolf Steiner plaatste de broederschap als leidend principe in de economie. Door samen te werken om de behoeften van anderen te vervullen, en door samen te delen wat samen bewerkt is, wordt broederschap een stuk tastbaarder.
In deze Werkplaats gaan we onderzoeken wat broederschap is en wat de stappen zijn om broederschap dichterbij te brengen. Daarbij komen o.m. de betekenis van de arbeidsdeling, de moderne wereldeconomie en de rol van de consument, het eigendomsrecht en de juiste prijs aan de orde.
13.00-17.00u
Informatie: www.zonneboom.nl
of: 071 512 3137 of: info@zonneboom.nl

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken