Werkplaats Broederschap

brotherhood
Arnhem, zaterdag 17 oktober a.s.:
Is ‘broederschap’ een mooi ideaal, iets voor een verre toekomst? Of is het ook iets waar we nu aan en mee kunnen werken?

Rudolf Steiner plaatste de broederschap als leidend principe in de economie. Door samen te werken om de behoeften van anderen te vervullen, en door samen te delen wat samen bewerkt is, wordt broederschap een stuk tastbaarder.

In deze Werkplaats gaan we onderzoeken wat broederschap is en wat de stappen zijn om broederschap dichterbij te brengen. Daarbij komen o.m. de betekenis van de arbeidsdeling, de moderne wereldeconomie en de rol van de consument, het eigendomsrecht en de juiste prijs aan de orde. Vervolgens onderzoeken we de spirituele dimensie van de actuele betekenis van broederschap.

John Hogervorst is als ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, redacteur van tijdschrift Driegonaal, docent aan de opleiding Impuls en directeur van de Summer Foundation actief met Rudolf Steiners sociale en economische gedachtegoed.

Aanvang 14.00 u tot 17.00 u; vanaf 13.30 inloop met koffie en thee en met een pauze.

Kosten: ca. € 32,00, afhankelijk van het aantal deelnemers kan de prijs lager uitvallen, opgave vooraf verplicht, bij Addie Bijster addie@upcmail.nl of studiecentrum.arnhem@upcmail.nl

Naar een nieuwe economie

952

Naar een nieuwe economie
(Academie op Zaterdag i.s.m. De Blauwe Bloem)

Hoe komt een correcte prijsvorming tot stand?
Hoort concurrentie wel thuis in een eigentijdse economie?
Welke plaats komt de economie toe in onze samenleving?
Waar liggen de oorsprong en de uiteindelijke bestemming van kapitaal?
Kunnen we economie funderen op broederschap in plaats van op broederstrijd?
Welke drie kwaliteiten heeft geld en hoe kunnen die in de praktijk tot hun recht komen?
Waarom zijn associaties noodzakelijk om in het economische leven evenwicht te scheppen?
Hoe kunnen wij als consumenten een actieve, bepalende rol spelen in het economische leven?

6 maandelijkse zaterdagen van 10.00 tot 13.00u.
Nadere informatie: info@AE-Vereniging.org
of kijk op deze website

Broederschap

broederschapLeiden, 13 september
Werkplaats Broederschap

met John Hogervorst
Is ‘broederschap’ een mooi ideaal, iets voor een verre toekomst? Of is het ook iets waar we nu aan en mee kunnen werken?
Rudolf Steiner plaatste de broederschap als leidend principe in de economie. Door samen te werken om de behoeften van anderen te vervullen, en door samen te delen wat samen bewerkt is, wordt broederschap een stuk tastbaarder.
In deze Werkplaats gaan we onderzoeken wat broederschap is en wat de stappen zijn om broederschap dichterbij te brengen. Daarbij komen o.m. de betekenis van de arbeidsdeling, de moderne wereldeconomie en de rol van de consument, het eigendomsrecht en de juiste prijs aan de orde.
13.00-17.00u
Informatie: www.zonneboom.nl
of: 071 512 3137 of: info@zonneboom.nl

Late beslissers, early adaptors

lothlorJawel, een mens kan heel laat tot zijn besluit komen en toch een ‘early adaptor’ blijken te zijn.
In de week van 9 tot 15 augustus a.s. vindt er in Frankrijk (noordoost, afstand tot Utrecht is ca 600 km) een zomerweek over sociale driegeleding plaats. Van maandag- tot en met vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 gaan we aan het werk, met John Hogervorst, om in de loop van de week een werkelijk beeld op te bouwen van een gezonde samenleving en van de weg tot een gezonde toekomst.
Daarmee gaan we in het zomerse Frankrijk bouwen aan de kracht en de wil waarmee vervolgens, ieder op zijn eigen plek in het leven mee kan bouwen aan een wereld waarin we vrijheid, gelijkheid en broederschap dichterbij brengen.
Tijdens de duur van de cursus is er ook een activiteit voor kinderen, en de rest van de dag vier je vakantie op of rond een heerlijke plek: Centre Lothlorien.
Voor nadere informatie: klik hier

Bijna vergeten!

IMG_0981
Bijna niet voor te stellen in deze tijd waarin we elkaar alles dat langs waait via social media graag nog eens extra onder ogen brengen, maar we vergaten u te vertellen: De Dwarse Drentse Zomerweek gaat dóór! We zitten met het aantal deelnemers aan de goede kant van de streep en we verheugen ons op deze week vol driegeleding, kunst in het landschap, projectieve geometrie, gesprekken, kunstzinnige en sociale oefeningen en al het andere dat kan gebeuren wanneer mensen met idealen een hele week samen aan de slag zijn!

De week start op 18 juli a.s. en eindigt op de 25e juli. Er zijn nog plaatsen vrij – en voor jongeren en degenen voor wie de financiële drempel te hoog is hebben we een verlaagd tarief.
En hier vind je meer over De Dwarse Drentse Zomerweek

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken