Maart 2013

Verschenen, gisteren, vandaag of morgen bij de abonnees in de bus:
Driegonaal, jaargang 32, nr 5/6 Maart 2013.

Uit de inhoud:
Driegeleed en duurzaam John Hogervorst
Driegeleding nu! Rudolf Steiner
Het begin van de sociale driegeleding John Hogervorst
Over graan en goud Christopher Houghton Budd
Armoede Luuk Humblet
Een nationale referendumwet Arjen Nijeboer
Flessenpost John Hogervorst
de rubriek Caleidoscoop met korte berichten, meldingen en meer
en een nieuwe aflevering van de Vegetarische Verzen

48 zinvol gevulde pagina’s!
Dit nummer, samen met het voorgaande (dubbel)nummer voor € 6,00 thuisgestuurd?
Mail naar: info@driegonaal.nl

Méér democratie

Een laatste voorproefje uit het nieuwe nummer van Driegonaal. Inmiddels door de drukker geleverd en hopelijk komende maandag verzonden aan de abonnees.
Dit is een fragment uit een artikel van Arjen Nijeboer.

Om het idee van gelijkheid werkelijkheid te laten worden, hebben we vormen van directe democratie nodig. Er kan dan nog steeds een parlement bestaan dat in principe het mandaat heeft om te beslissen. Maar zodra voldoende mensen hiertoe de hand opsteken, moet het mandaat terugkeren naar de burgers die vervolgens direct beslissen, via een referendum.

Lees verder

Economie tussen natuur en geest

Nog een voorproefje uit het nieuwe nummer dat we rond 11 maart verwachten:
een fragment uit de reeks Over graan & goud van Christopher H. Budd
Natuur is een van de grenzen van het economisch leven. De andere is geest. De vaardigheden van de mens vertegenwoordigen , in analogie met natuurlijke fenomenen, onzichtbare realiteiten. Wanneer we niet blijven staan bij iemands vaardigheden als zodanig (bijvoorbeeld de vaardigheid van het houtsnijden), kunnen we doordringen tot de processen waarbij deze vaardigheden ontkiemen en van daar naar de individuele mens die deze vaardigheden zogezegd belichaamt. In deze zin kunnen we, als een directe weerspiegeling van natuur, ons begrip van wat met geest wordt bedoeld verdiepen, en kunnen we komen tot een moeilijk te benoemen maar reëel begrip van de spirituele wereld – tot dat wat schuilgaat achter en tot uitdrukking komt in de vaardigheden van de mens.

Lees verder

Duurzaamheid 3.0

Duurzaamheid heeft tot dusverre vooral betrekking op de verhouding van de mens tot de aarde: duurzame landbouw, duurzaam omgaan met grondstoffen, duurzame energie. Het duurzaam omgaan met alles dat we in materiële zin op aarde aantreffen zou expliciet en bewust de basis van alle economische activiteit moeten (en kunnen) zijn.

Het ligt natuurlijk erg voor de hand om het begrip duurzaamheid te beschouwen tegen de volle breedte van het leven van de mens en het niet alleen te verbinden met het gebied waarin de mens bezig is met dat wat de aarde materieel biedt (dat is het gebied van de economie). Nee, niet alleen het menselijk overleven (een typering van dat wat economische activiteit mogelijk maakt), ook het menselijk streven en het menselijk samenleven zouden in een duurzaam perspectief geplaatst kunnen worden.

Lees verder

September 2012

<Jaargang 32, dubbelnummer 3/4>

Inhoudsopgave

 • Langs grillige lijnen naar de driegeleding (John Hogervorst)
 • De financiële crisis en de driegeleding (Arjen Nijeboer)
 • Giftige uitwassen: verschillen in welvaart en de sociale hoofdwet (Christopher Schaefer)
 • Vegetarische verzen (vrij naar Kees Stip, door Toos Komma)
 • Over graan & goud – gedachten over aard en toekomst van het geld (Christopher H. Budd)
 • Bewustwording en verantwoordelijkheid, globalisering en broederlijkheid
 • Caleidoscoop, de verzamelrubriek met nieuws en boekbesprekingen

Augustus 2011

Uit de inhoud:

 • Christopher H. Budd: Over goud en graan (2)
 • Jac Hielema: Bouwen in het sociale: de Edith Maryon Stiftung
 • John Hogervorst: Licht en schaduw
 • John Hogervorst: Naar de driegeleding in drie stappen
 • Reinoud Guépin: ‘Vrije energie’ – een olieloze techniek is mogelijk
 • Ruud Thelosen: De wrange vruchten van inkomensongelijkheid (een boekbespreking)
 • Vincent Loosjes: De maatschap

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken