p41064_164653De cursus over dienstbare economie, die komende woensdag in Groningen van start gaat… is vol geboekt. We gaan vijf avonden stevig aan de slag met de volgende thema’s:
- om de economie te begrijpen is een nieuwe manier van denken noodzakelijk
- wat is economie / wat is de taak van de economie
- grenzen aan de economie
- de plaats en betekenis van de economie in het geheel van de samenleving
- arbeid: arbeidsdeling / wereldeconomie / arbeid en inkomen
- hoe ontstaat waarde in de economie
- prijs en prijsvorming: de juiste prijs
- grond: prijs, gebruik en eigendom van grond
- productiemiddelen: prijs, gebruik en eigendom van productiemiddelen
- kapitaal: hoe ontstaat kapitaal / hoe wordt kapitaal gebruikt / wat is kapitaal / kapitaal en ondernemerschap
- rente
- krediet en vertrouwen
- samenwerken in de economie: associëren
- wat is geld / hoe kunnen we geld ‘gezond’ laten ‘werken’